MODELOVÁ ŽELEZNICE "N"

Spirit Of Angmar & Bithynie

FAKTA

Tento článek je převzat z Železníčního modeláře jaro 2001

Každý, kdo se rozhodne pro stavbu modelového kolejiště, si musí nejdříve odpovědět na otázku, v jaké velikosti vlastně bude tohoto koníčka realizovat. Proto si každý musí nejprve ujasnit:

  • Jak rozsáhlý provoz modelové železnice je žádán, zda má délka a řazení vlakových souprav odpovídat přesně skutečnosti. Budeme-li preferovat dlouhé vlakové soupravy Jedoucí širou krajinou a celkový dojem na úkor detailů, pak bychom měli zvolit jednu z menších velikostí, tedy N nebo Z.
  • Pokud je naopak žádán „detailní“ železniční provoz, tzn. včetně posunu, sestavovaní a manipulace se soupravami vlaků v menším výřezu krajiny, jde tedy více o nasazení detailně zpracovaných vozidel, rozhodneme se pravděpodobně pro velikost HO nebo TT. Ty nám umožni provedení kolejiště do posledního detailu a záleží Již pouze na prostoru, který pro svého koníčka máme vyčleněný.

Stručný přehled nejčastěji používaných modelových velikostí
a jejich jednotlivé výhody a nevýhody:


Velikost Z 1:220
rozchod 6,5 mm

Tato velikost umožňuje díky svému poměru zmenšení vytvoření rozsáhlých kolejišť na malém prostoru. Nevýhodou je relativně omezena nabídka železničních vozidel a příslušenství (velikost Z vyrábí téměř výhradně firma Marklin). Modely jsou zpracovány kvalitně, solidní jsou i jízdní vlastnosti, celkový vzhled však ruší předimenzovaná spřáhla což je ovšem vzhledem k požadované spolehlivosti nezbytné. V našich obchodech se tato velikost téměř nevyskytuje.


Velikost N 1:160
rozchod 9 mm

Velikost N je ve světě druhou nejrozšířenější hned po velikosti HO. Nabídka modelů je opravdu velká, neboť jejich výrobou se zabývá cela řada renomovaných firem. Výhodou je skutečnost, že jednotliví výrobci používají stejný typ spřáhla, a tak není problém v sestavování vlakových souprav z vozů různých výrobců. Nevýhodou pro nás modeláře je poměrně malé zastoupeni této velikost i v tuzemských obchodech v důsledku malé poptávky. Po zániku této velikosti v bývalém NDR (firma PIKO) se k nám přestala dovážet, a tak byli naši modeláři nuceni přejít na jiná měřítka. Modely vozidel našich drah nejsou k dispozici – několik jich v sedmdesátých letech minulého století nabízela firma PIKO. Teď v novém tisíciletí se dostává velikost N opět na výsluní i s českými vozy, nicméně pořád vede velikost HO.


Velikost TT 1:120
rozchod 12 mm

Velikost TT, kdysi označovaná jako "zlatá velikost středu", se v mnohých aspektech jeví pro stavbu kolejiště jako ideální. Spojuje totiž některé výhody velikosti N – zejména relativně malou náročnost na prostor – a některé výhody velikosti HO - jako technické provedeni a zpracování detailů. Dnešní modely firmy Tillig, která je dnes téměř monopolním výrobcem této velikosti, snesou přísná srovnáni s modely ostatních renomovaných výrobců. Všechny modely, včetně těch od malosériových výrobců jsou opatřeny jednotným poměrně spolehlivým spřáhlem a solidní je i výběr kolejiva. Nevýhodou je stále poměrně malý výběr železničních vozidel, na druhou stranu nutno poznamenat, že řada modelů se dnes již vyrábí též s označením ČSD/ČD. Velikost TI je v našich obchodech běžně k dostáni.


Velikost HO 1:87
rozchod 16,5 mm

Jedná se ve světě i u nás o nejrozšířenější velikost. Nejbohatší je tedy jak výběr lokomotiv a vagónů, tak příslušenství. Nejdál je tato velikost i co se týče technického zpracovaní a dalších možnosti ovládání, jako je digitální provoz, řízení vlaků počítačem apod. Také pro stavbu ručních modelů je HO díky poměru zmenšeni téměř ideální. Drobné potíže mohou nastat se spřáhly, neboť různ i výrobci používají vlast ni systémy spřáhel, jež nejsou vždy kompatibilní. Řada našich i zahraničních firem již vyrábí celou řadu modelů v provedení ČSD/ČD, které jsou k dispozici také v našich obchodech. Z Velké Britanie jsou k nám rovněž dováženy modely velikosti 00, tj. 1:76, které jsou provozovány na běžném kolejivu HO. Kromě poměr u zmenšení se tyto modely různí i odlišným typem spřáhla.


Velikost O 1:45 a větší

V těchto „velkých“ velikostech je ve světě poměrně malá nabídka levných velkosériových modelů, zato převažuje nabídka modelů malosériových, vyrobených převážně z kovu a za patřičné peníze. Tyto velikosti jsou již značně náročné na prostor a v domácích podmínkách vyžadují minimálně jednu samostatnou místnost. V našich obchodech se nyní začínají objevovat modely tzv. zahradní železnice, určené pro provoz pod širým nebem (velikost G). Pro venkovní provoz jsou vsak zapotřebí koleje z nerezu k tomuto účelu určené. Pravě jejich nákup bude asi největší investici při budování zahradního kolejiště. Modely ve velikosti O jsou v některých obchodech k dispozici od tuzemského výrobce – firmy ETS.